MISJA 22:22      przełomy dla Bożej chwały

  Internetowa Szkoła Służby Uwielbienia

INTERNETOWA SZKOŁA SŁUŻBY UWIELBIENIA 2021/22


“Wszyscy byli uzdolnieni, wyćwiczeni w śpiewie dla Pana” (1Kron 25:7)JEŚLI CHCESZ

- przekazywać duchowe treści poprzez muzykę

- skutecznie łączyć sferę techniczną i duchową

- wzrastać w poddaniu Duchowi Świętemu podczas uwielbienia

- zgłębić biblijną wiedzę na temat uwielbienia i zastosować ją praktycznie w życiu i posłudze

to INTERNETOWA SZKOŁA SŁUŻBY UWIELBIENIA jest doskonałą propozycją DLA CIEBIE, a także dla TWOJEGO ZESPOŁU.


CO TO JEST

Internetowa Szkoła Służby Uwielbienia jest propozycją wychodzącą naprzeciw zespołom uwielbienia i indywidualnym osobom posługującym w lokalnych kościołach, które widzą potrzebę rozwoju swojej służby. Dzięki nowoczesnym technologiom taki rozwój jest możliwy nawet bez wychodzenia z domu.


DLACZEGO

Odwiedzając od lat kościoły różnych denominacji i pracując tam z zespołami uwielbienia, wielokrotnie słyszałem o problemach, z jakimi zmagają się członkowie grup uwielbienia w rozwoju swojej służby. Postanowiłem - wierzę, że za Bożym wskazaniem - wyjść naprzeciw tym potrzebom, organizując niniejszą internetową szkołę.

Obecny czas obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną z jednej strony jest utrudnieniem, z drugiej zaś otwiera możliwości spotkań online, niezależnie od miejsca zamieszkania.


Wierzymy, że Internetowa Szkoła Służby Uwielbienia będzie dobrym narzędziem dla rozwoju posługi uwielbienia w wielu polskich kościołach, przyczyni się do większego objawiania Bożej chwały i rozwoju Bożego Królestwa.


KTO PROWADZI

Internetową Szkołę Służby Uwielbienia prowadzi Piotr Płecha - lider uwielbienia, muzyk multiinstrumentalista, wokalista, pastor, kaznodzieja.

Urodzony w 1964 r. Zaangażowany w służbę Bogu od spotkania z Jezusem w 1986 r. Niegdyś gitarzysta basowy m.in. Budki Suflera. Współpracował z wieloma liderami uwielbienia cenionymi na świecie, takimi jak m.in. Don Potter, Suzy Wills (USA), Peter Helms (Kanada), oraz z zespołem TGD (Trzecia Godzina Dnia). Od 2002 r. prowadzi misję uwielbieniową “MISJA 22:22”. Jest też pastorem Wspólnoty Chrześcijańskiej Misja 22:22, działającej w strukturach Kościoła Bożego w Polsce.


W JAKI SPOSÓB

W szkole wykorzystuję zarówno moje profesjonalne doświadczenie muzyczne, jak i przede wszystkim ponad 33 letnie doświadczenie życia chrześcijańskiego i ponad 25 letnie doświadczenie w służbie uwielbienia w Polsce i za granicą.

Szkoła jest głęboko osadzona w Bożym Słowie. Daje biblijne podstawy w kwestiach uwielbienia, inspiruje do rozwoju osobistego charakteru, oraz daje narzędzia przydatne do rozwoju posługi uwielbienia w kościele.


Szkoła jest oparta o internetowe webinary na platformie ZOOM. Platforma ta daje możliwości zarówno wyświetlania ekranu komputera z prezentacją tematu, jak również możliwość wizualnej i głosowej komunikacji ze wszystkimi uczestnikami sesji webinarowej. Umożliwia więc dzielenie, wspólne omawianie tematu, zadawanie pytań i częściowo zajęcia praktyczne.


KIEDY

Spotkania będą w okresie wrzesień 2021 - czerwiec 2022 r.

Spotkania będą odbywały się 2 razy w miesiącu, w 2 niezależnych grupach (do wyboru)

- w II i IV wtorek miesiąca w godz. 18:30 - 21:30

- w II i IV niedzielę miesiąca w godz. 17:00 - 20:00


Daty spotkań:

WTOREK: 21.09.2021; 28.09.2021; 12.10.2021; 26.10.2021; 9.11.2021; 23.11.2021; 14.12.2021; 28.12.2021; 11.01.2022; 25.01.2022; 8.02.2022; 22.02.2022; 8.03.2022; 22.03.2022; 12.04.2022; 26.04.2022; 10.05.2022;

24.05.2022; 14.06.2022; 28.06.2022


NIEDZIELA: 19.09.2021; 26.09.2021; 10.10.2021; 24.20.2021; 14.11.2021; 28.11.2021; 12.12.2021; 26.12.2021;

9.01.2022; 23.01.2022; 13.02.2022; 27.02.2022; 13.03.2022; 27.03.2022; 10.04.2022; 24.04.2022; 8.05.2022; 22.05.2022; 12.06.2022; 26.06.2022


Ogólny plan spotkań:

- sesja I - multimedialna prezentacja - 60 min.

- część interaktywna - pytania-odpowiedzi / refleksje uczestników - 15 min.

- przerwa - 15 min.

- sesja II - multimedialna prezentacja - 60 min.

- część interaktywna - pytania-odpowiedzi / refleksje uczestników / część praktyczna (w zależności od poruszanego tematu) - 30 min.


MATERIAŁY

Poszczególne sesje webinarowe będą nagrane i udostępnione online na YouTube uczestnikom szkoły do późniejszej analizy.

Uwaga! Aby uzyskać dostęp do nagranych sesji trzeba posiadać KONTO W GOOGLE (ADRES @gmail.com) i być zalogowanym w przeglądarce internetowej.

Dostęp do nagranych sesji jest nieograniczony czasowo.

Uczestnicy szkoły niemogący uczestniczyć w poszczególnych spotkaniach mogą więc zapoznać się z nagraniem video z każdej sesji.


OPŁATY

Opłata za szkołę wynosi 77 zł za miesiąc w okresie wrzesień 2021 - czerwiec 2022 r.

Zespoły (minimum 5 osób) mogą otrzymać zniżkę. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na: biuro@misja2222.pl


Wpłaty prosimy przesyłać na konto:

Wspólnota Chrześcijańska Misja 22:22

43 1140 2004 0000 3102 7745 9407


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod przyciskiem lub TUTAJ

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@misja2222.pl.


REZYGNACJA

Zarejestrowany uczestnik szkoły może zrezygnować z kontynuowania swojego uczestnictwa. Konieczne jest przesłanie mailem informacji o rezygnacji PRZED ROZPOCZĘCIEM kolejnego miesiąca trwania szkoły.


TEMATY

Poszczególne sesje webinarowe zawierać będą konkretne tematy dotyczące biblijnie rozumianego uwielbienia i rozwoju służby w kościele. Chcemy, aby szkoła w największym możliwym stopniu odpowiadała na potrzeby uczestników, dlatego tematy będą modyfikowane i dostosowywane do potrzeb uczestników.  


Przykładowe tematy poruszane podczas szkoły (mogą być modyfikowane, dostosowane do potrzeb uczestników):


PODSTAWY UWIELBIENIA

Biblijne podstawy uwielbienia / Uwielbienie życiem / Niebiańskie uwielbienie / Uwielbienie w duchu i prawdzie / Emocje w uwielbieniu / Ofiara uwielbienia / Uwielbienie Bożym Słowiem / Połączenie duszy i ducha w modlitwie / Boży tron / Cena Bożej obecności / Namiot Mojżesza a namiot Dawida / Dźwięk i pień narodu


PROROCZE ASPEKTY  UWIELBIENIA

Duch Święty liderem uwielbienia / Poddanie prowadzeniu Ducha Świętego w modlitwie / Duchowe znaczenie dźwięku i praktyczne tego wykorzystanie / Nowa pieśń - czym jest i jak ją ćwiczyć / Improwizacja w duchu / Uwielbienie prorocze


ASPEKTY MUZYCZNE

Cel technicznego ćwiczenia / Funkcje poszczególnych instrumentów w zespole i współpraca w zespole / Budowanie aranżacji / Poszerzanie środków wyrazu / Skuteczne ćwiczenie osobiście i w zespole / Podstawy pisania piosenek


SŁUŻBA UWIELBIENIA W KOŚCIELE

Praktyczne sposoby prowadzenia modlitwy zgromadzenia / Budowanie służby uwielbienia w kościele / Opresje i zagrożenia w służbie uwielbienia oraz drogi wyjścia / Umiejętność słuchania w duchu i w duszy / Różnica pomiędzy posługą w Starym i Nowym Przymierzu / Trudności, opresje i zagrożenia w służbie uwielbienia i drogi wyjścia/ Budowanie zespołu uwielbienia / Relacje i zachowanie jedności - dlaczego to jest tak ważne i jak to robić / Współpraca służby uwielbienia z przywództwem kościoła lokalnego