SZKOŁA BIBLIJNA ONLINE 2021/22


„Na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś - Jezusa Chrystusa.“ (J 17:3)

„Jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli“ (J 8:31)

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody... Uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem.” (Mt 28:19-20)JEŚLI

- chcesz poznać głębiej Boga

- chcesz wejść głębiej w duchowe życie

- chcesz doświadczać realnej przemiany Twojej codzienności

- potrzebujesz uporządkować swoją biblijną wiedzę

- potrzebujesz zdrowego, duchowego rozeznania

to SZKOŁA BIBLIJNA ONLINE jest propozycją DLA CIEBIE.


KTO PROWADZI

Szkołę prowadzi Piotr Płecha - lider uwielbienia, muzyk, kaznodzieja, pastor.


W JAKI SPOSÓB

Zajęcia odbywają się online, na platformie Zoom, umożliwiającej interaktywny udział uczestników.


Każde spotkanie trwa 3 godz.

Ramowy plan spotkań:

 1. -sesja wykładowa I (z prezentacją multimedialną) - 60 min

 2. -część interaktywna (pytania - odpowiedzi; refleksje uczestników) - 15 min

 3. -przerwa - 15 min

 4. -sesja wykładowa II (z prezentacją multimedialną) - 60 min

 5. -część interaktywna (pytania - odpowiedzi; refleksje uczestników) - 30 min


KIEDY

Spotkania odbywać się będą

 1. -2 razy w miesiącu od września 2021 do czerwca 2022 r.

 2. -w każdą II i IV SOBOTĘ miesiąca w godz 17:00 - 20:00 (z wyjątkami zaznaczonymi gwiazdką)


TERMINY

wrzesień: 18*, 25

październik: 9, 23

listopad: 6*, 27

grudzień: 4*, 11

styczeń: 8, 22

luty: 12, 26

marzec: 12, 26

kwiecień: 9, 23

maj: 14, 28

czerwiec: 11, 25

* - terminy wyjątkowe


MATERIAŁY

Wszystkie sesje są nagrywane, a następnie umieszczone w formie video na YouTube. Można więc wracać do nich online, bez ograniczeń czasowych.

Uwaga! Aby uzyskać dostęp do nagranych sesji trzeba posiadać KONTO W GOOGLE (ADRES @gmail.com) i być zalogowanym w przeglądarce internetowej.


OPŁATY

Opłata za szkołę wynosi 77 zł za miesiąc w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Wpłaty prosimy przesyłać na konto:

Wspólnota Chrześcijańska Misja 22:22

50 1140 2004 0000 3102 7745 9378


REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod przyciskami lub TUTAJ

W razie problemów z rejestracją lub pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@misja2222.pl


REZYGNACJA

Zarejestrowany uczestnik szkoły może zrezygnować z kontynuowania swojego uczestnictwa. Konieczne jest przesłanie mailem informacji o rezygnacji PRZED ROZPOCZĘCIEM kolejnego miesiąca trwania szkoły.


TEMATY WYKŁADÓW*

DUCHOWY ROZWÓJ

miłość Boga; istota grzechu i zbawienia; duch-dusza-ciało; nowe stworzenie; usynowienie; tożsamość wierzącego; wiara; łaska; uświęcenie duszy; świętość; Stare i Nowe Przymierze; chrzest; biblia a uczynki; wieczne dziedzictwo i nagroda niebiańska; autorytet Jezusa i Kościoła, królewskie kapłaństwo, wojna duchowa; stopnie demonicznego zniewolenia; uwolnienie od demonów; uzdrowienie wewnętrzne; prowadzenie przez Ducha Świętego; modlitwa; zasady interpretacji Biblii


UWIELBIENIE

uwielbienie w codziennym życiu; uwielbienie w duchu i prawdzie; niebiańskie uwielbienie; duchowe znaczenie dźwięku; prorocze uwielbienie; rola uczuć w uwielbieniu; ofiara uwielbienia; uwielbienie Bożym Słowiem; wojna duchowa i wstawiennictwo a uwielbienie; modlitwa uwielbienia w kościele


DUCHOWE DARY

dary duchowe; dar języków; dary uzdrowienia; dar proroctwa; charakter posługującego darami duchowymi; namaszczenie* Zagadnienia mogą ulec zmianie z powodu konieczności dostosowania do potrzeb uczestników szkoły.

            
                   MISJA 22:22   przełomy dla Bożej chwały

  Szkoła Biblijna Online