Przejdź do treści

O NAS

MISJA 22:22 powstała w 2002 r. Aktualnie, jako Wspólnota Chrześcijańska MISJA 22:22 należy do struktury Kościoła Bożego w Polsce. W swym działaniu dążymy do przełomów dla objawienia Bożej chwały na ziemi. Posługując promujemy prorocze uwielbienie, akcentując Bożą chwałę, wstawiennictwo i walkę duchową.

Nazwa MISJA 22:22 nawiązuje do klucza domu Dawidowego (Iz 22:22). Pragniemy, aby Boże Królestwo rozszerzało się na ziemi, aby Jezus Chrystus obejmował w posiadanie Swoje dziedzictwo i sprawował rządy. Pragniemy widzieć objawioną Bożą chwałę na ziemi, która manifestując się przyciąga ludzi do siebie (J 12:32). Chcemy wywyższyć Boga zawsze godnego chwały, wskazywać na Niego i dawać Mu miejsce, które tylko Jemu jest należne. Prowadzimy zgromadzenie do doświadczenia Bożej obecności, która otwiera na głębokie, duchowe poznanie Boga, niesie ze sobą uwolnienie od duchowych ciężarów i opresji,  uzdrowienie duszy i ciała, oraz skuteczną  przemianę życia.

Oprócz Polski, w ciągu ostatnich lat posługiwaliśmy również w takich krajach jak: Włochy, Niemcy, Czechy, Austria, Ukraina, Anglia, Szkocja, Indie, RPA, USA.

Działamy:

organizując obozy duchowego wzrostu

prowadząc uwielbienie i nauczając na konferencjach, nabożeństwach, spotkaniach uwielbienia, itp

prowadząc stacjonarne i internetowe szkoły i warsztaty uwielbienia

szkoląc liderów i zespoły uwielbienia lokalnych kościołów i wspólnot

organizując i wykonując koncerty w miejscach kościelnych i świeckich

łącząc muzyczną brawurę z duchowym namaszczeniem poprzez współpracę z profesjonalnymi muzykami, chrześcijanami

organizując konferencje i warsztaty uwolnienia, uzdrowienia, biblijnego tłumaczenia snów i wizji, zdrowych relacji

angażując się w duchowy rozwój młodego pokolenia przez inicjatywę niepokonani.org

MISJA 22:22 - EKIPA

Piotr Płecha

PIOTR PŁECHA

Lider uwielbienia, muzyk, wokalista, kaznodzieja, pastor. Zaangażowany w służbę Bogu od spotkania z Jezusem w 1986 r. Niegdyś gitarzysta basowy m.in. Budki Suflera. Współpracował z wieloma liderami uwielbienia cenionymi na świecie, takimi jak m.in. Don Potter, Suzy Wills, MorningStar Band (USA), Peter Helms i Recabite Band (Holandia), oraz z zespołem TGD.
Od 2002 r. wspólnie z żoną Agnieszką prowadzi misję uwielbienia “MISJA 22:22”, nosząc w sercu pragnienie objawienia Bożej chwały, proroczy nowy dźwięk i nową pieśń przynoszące wolność dla Bożego ludu. Jest też pastorem Wspólnoty Chrześcijańskiej MISJA 22:22. 

Agnieszka Płecha

Agnieszka Płecha

AGNIESZKA PŁECHA

Proroczy wstawiennik, pełna wiary i proroczego rozeznania. Doświadczona jako doradca duchowy. Nosi w sercu pasję dla młodego pokolenia, prowadząc młodzież do pełni wolności i dojrzałości w Chrystusie. Obdarzona zdolnościami organizacyjnymi. Od 2002 r. wspólnie z mężem Piotrem koordynuje działania “MISJI 22:22”.

Iwona Krzemińska

Iwona Krzemińska

IWONA KRZEMIŃSKA

Misjonarka MISJI 22:22. Nawonarodzona w 1982 r. Doświadczona w służbie proroczej i w służbie uwolnienia, oraz w biblijnym tłumaczeniu snów. Proroczej posługi uczyła się bezpośrednio od Johna Paula Jacksona. Prowadziła pierwszą w Polsce "Diakonię Interpretacji Snów", oraz pierwszą w Polsce internetową szkołę tłumaczenia snów i wizji. Z wielkim zaangażowaniem służy doradztwem i modlitwą zarówno indywidualnym osobom, jak i całym społecznościom. Odwiedza lokalne kościoły prowadząc konferencje i warsztaty. Obdarzona pasją dla młodego pokolenia, od ponad 30. lat pracuje zawodowo jako nauczyciel. 

Grzegorz & Dorota Świerad

Grzegorz & Dorota Świerad

GRZEGORZ I DOROTA ŚWIERAD

Misjonarze MISJI 22:22. Kochający Boga małżonkowie, rodzice i dziakowie. Przeszli długą, ale zwycięską drogę trudów w relacji małżeńskiej i rodzinej. Dziś pomagają innym w kształtowaniu zdrowych relacji, pozbawionych manipulacji i toksyczności. Służą modlitwą, poradnictwem i warsztatami na temat zdrowych relacji. Wytrwali wstawiennicy, pełni pasji do modlitwy za inych.

Wojciech Białoskórski

WOJCIECH BIAŁOSKÓRSKI

Realizator dźwięku pracujący w branży muzycznej od ponad 30 lat. Zajmuje się miksowaniem dźwięku i nagraniami live zarówno dla dużych składów orkiestrowych jak i małych zespołów w zróżnicowanych stylistykach muzycznych. Z kompetencją i pasją dobiera odpowiednie technologie, aby umożliwić wykonawcom i słuchaczom jak najlepszy przekaz i odbiór muzyki, co w połączeniu z jego sercem prawdziwego sługi daje komfort i bezpieczeństwo, zarówno muzykom, jak i słuchaczom. Doświadczony nauczyciel w dziedzinie nagłośnienia. Utalentowany w wielu dziedzinach swoją nieprzeciętną wiedzą, doświadczeniem i pasją dla Królestwa Bożego wspomaga MISJĘ 22:22 od samego początku jej istnienia.

Współpracownicy

Współpracownicy

WSPÓŁPRACOWNICY

W działaniach MISJI 22:22 wspierają nas profesjonalni, oddani Bogu muzycy, tancerze, liderzy grup młodzieżowych, fachowcy różnych dziedzin. Wielu z nich jest liderami własnych służb. Bóg będąc Bogiem jedności, połączył nas głęboką, wieloletnią relacją przyjażni i włożył w nasze serca tę samą pasję dla Bożego Królestwa, dlatego pomimo zamieszkania w innych rejonach Polski i przynależności do różnych chrześciajńskich wspólnot możemy posługiwać razem w prawdziwej jedności.

Szczególnymi, długoletnimi współpracownikami MISJI 22:22 są Dorota i Jakub Herok, prowadzący służbę YaDaH (yadah.com.pl) - uwielbienie Boga tańcem. 

 

Wstawiennicy

Wstawiennicy

WSTAWIENNICY

Królestwo Boże rozszerzane jest przez Kościół jako ciało - wspólnota. Apostoł Paweł pisze do Koryntian o współudziale ich modlitw w dziele szerzenia Ewangelii. Modlitwy te przyczyniają się do ochrony posługujących i do wzrostu dziękczynienia, jakie wiele osób składa Bogu (2 Kor 1:11). Dlatego też współpracujemy z wieloma osobami. które regularnie modlą się za działania MISJI 22:22. Osoby te mieszkają w różnych miejscach, należą do chrześcijańskich kościołów różnych denominacji, ale wszystkich nas łączy to samo pragnienie rozszerzania Bożego Królestwa.