Przejdź do treści

Kolacja czwartkowa 11-20

Kliknij w zdjęcia lub w przyciski "ZOBACZ"

KOLACJA CZWARTKOWA (Piotr Płecha)

KOLACJA CZWARTKOWA to zainicjowany w lutym 2021 r. cykl cotygodniowych spotkań - transmisji LIVE na Facebooku, prowadzony przez Piotra Płechę. Poniżej znajdują się linki do spotkań nr 11-20.

KOLACJA CZWARTKOWA #11

11. Paweł i Sylas w więzieniu #1

Uwielbienie Boga i rozważanie Dziejów Apostolskich 16:16-40 - historii apostoła Pawła i Sylasa, którzy upokorzeni i dotkliwie pobici zostali wtrąceni do więzienia. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #12

12. Paweł i Sylas w więzieniu #2

Uwielbienie Boga i 2. część rozważania historii Pawła i Sylasa w więzieniu. O północy Paweł i Sylas modlili się. Rozważanie o tym, jaki to był rodzaj modlitwy i jak ważne jest to dla nas dzisiaj. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #13

13. Paweł i Sylas w więzieniu #3

Uwielbienie Boga i dalsza część rozważania Dz 16 - historii uwięzienia Pawła i Sylasa. W tym rozważaniu jest mowa o tym, jak zainterweniował Bóg i w jaki sposób ma to znaczenie dla nas i dla naszych bliskich.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #14

14. Paweł i Sylas w więzieniu #4

Uwielbienie Boga i dokończenie rozważania historii Pawła i Sylasa w więzieniu opisanej w Dz 16:16-40. Opis fascynującego zakończenia tej historii - niesamowitej ewangelizacji i reflaksja ważna dla naszego życia. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #15

15. 2 Kron 20 #1

Uwielbienie Boga i rozważnie 20. rozdziału 2. księgi Kronik - historii króla Jozafata i Judejczyków zaatakowanych przez 3 wrogie armie. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #16

16. 2 Kron 20 #2

Dalsza część historii króla Jozafata i Judejczyków z 2 Kron 20. W jaki sposób zareagował Bóg? Czy ta histroria ma coś wspólnego z naszym życiem? Czy my mamy coś do zrobienia?

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #17

17. 2 Kron 20 #3

Uwielbienie Boga i dokończenie rozważania historii bitwy z 2 Kron 20. Dlaczego Bóg wydał w ręce Judejczyków wielki łup materialny? Czy pieniądze są złe? Czy są ważne? Jakie jest biblijne znaczenie dóbr finansowych? 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #18

18. Zasady interpretacji Biblii #1

Uwielbienie Boga i 1. część dzielenia na temat niektórych zasad poprawnej interpretacji Biblii - poprawność tłumaczenia i zgodność z całym Pismem.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #19

19. Zasady interpretacji Biblii #2

Uwielbienie Boga i 2. część dzielenia na temat niektórych zasad poprawnej interpretacji Biblii - niektóre istotne różnice w mentalności europejskiej i hebrajskiej.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #20

20. Zasady interpretacji Biblii #3

Uwielbienie Boga i 3. część dzielenia na temat niektórych zasad poprawnej interpretacji Biblii - objawienie Starego Testamentu podlega rozwojowi. 

ZOBACZ