Przejdź do treści

Kolacja czwartkowa 1-10

Kliknij w zdjęcia lub w przyciski "ZOBACZ"

KOLACJA CZWARTKOWA (Piotr Płecha)

KOLACJA CZWARTKOWA to zainicjowany w lutym 2021 r. cykl cotygodniowych spotkań - transmisji LIVE na Facebooku (stąd też widoczny czasami brak synchronizacji audio-video) prowadzony przez Piotra Płechę. Poniżej znajdują się linki do pierwszych 10 spotkań.

KOLACJA CZWARTKOWA #1

1. Wstęp

W tym odcinku Piotr przedstawia ideę Kolacji Czwartkowych i mówi o Duchu Świętym, który żyje wewnątrz nowotestamentalnych wierzących.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #2

2. Wizja Izajasza #1

Uwielbienie Boga i 1. część rozważania wizji proroka Izajasza z 6. rozdziału jego księgi. Co to znaczy, że Bóg zasiada na wysokim i wyniosłym tronie. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #3

3. Wizja Izajasza #2

Uwielbienie Boga i 2. część rozważania wizji Izajasza. Co to znaczy, że tren szaty Boga wypełniał świątynię i jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #4

4. Wizja Izajasza #3

Uwielbienie Boga i 3. część rozważania wizji proroka Izajasza z 6. rozdziału jego księgi. Dlaczego serafini zakrywają swoje twarze.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #5

5. Wizja Izajasza #4

Uwielbienie Boga i 4. część rozważania wizji proroka Izajasza. Co to znaczy, że Bóg jest święty. Jakie uwielbienie jest w niebie i jakie to ma znaczenie dla nas na ziemi.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #6

6. Wizja Izajasza #5

Uwielbienie Boga i 5. część rozważania wizji proroka Izajasza. Dlaczego serafini nazywają Boga Panem Zastępów i jakie to ma znaczenie dla nas. 

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #7

7. Wizja Izajasza #6

Uwielbienie Boga i 6. część rozważania wizji proroka Izajasza. Dlaczego serafini ogłaszają, że cała ziemia jest pełna Bożej chwały.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #8

8. Wizja Izajasza #7

Uwielbienie Boga i 7. część rozważania wizji proroka Izajasza. Dlaczego zadrgały futryny drzwi świątyni i jakie to ma znaczenie dla nas. Dokończenie rozważań na temat charakterystyki niebiańskiego uwielbienia.

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #9

9. Wizja Izajasza #8 / "Golgota" - koncert pasyjny

Uwielbienie Boga i 8. część rozważania wizji proroka Izajasza. Dlaczego Izajasz po momencie zachwytu Bożą wizją przeraził się i był przekonany, że za chwilę umrze. Dlaczego jednak nie umarł. 

Ten wyjątkowy odcinek "Kolacji czwartkowej" został zarejestrowany LIVE 1.04.2021 r. w Wielki Czwartek i jest połączony z ewangelizacyjnym  koncertem pasyjnym pt. "GOLGOTA - muzyczna zaduma nad zbawieniem"

ZOBACZ
KOLACJA CZWARTKOWA #10

10. Wizja Izajasza #9

Uwielbienie Boga i dokończenie rozważania wizji proroka Izajasza, który usłyszał pytanie: "kogo mam posłać?"

ZOBACZ