Przejdź do treści

CD

KTO?

  1. NIEPOJĘTY - 5:03
  2. ŚWIĘTY - WIZJA DANIELA - 6:15
  3. KTO? - 8:06
  4. POWÓD BY WĄTPIĆ - 5:21
  5. JAK WIELKI JEST BÓG - 6:00
  6. TAKI JAK TY - 6:12
  7. JEZUS NAJWYŻSZE IMĘ - 6:07
  8. UKAŻ MI PANIE OBLICZE TWE - 8:05
  9. JEŚLI LUD - 6:11
10. WOLNOŚĆ - 6:42
11. PIEŚŃ OBJAWIENIA - 8:12
łączny czas CD - 72:34

„Nadchodzi godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w Duchu i w prawdzie. Takich czcicieli pragnie Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, powinni to czynić w duchu i w prawdzie“ (J 4:23-24). W ten sposób Jezus określa sedno uwielbienia. W duchowym i prawdziwym uwielbieniu jedynym celem jest sam Bóg. Dla Niego, przez Niego i o Nim jest wszystko.

Kiedy my, stworzeni dla chwały Jego majestatu (Ef 1:6,12,14) zajmujemy nasze miejsce jako Jego czciciele, wtedy On w naszym życiu zajmuje swoje miejsce, jako nasz Bóg, zbawiciel, uzdrowiciel, pocieszyciel, obrońca, pełen miłości troskliwy Ojciec. Potrzeba jednak, abyśmy idąc za przykładem Jana Chrzciciela wpatrywali się w Niego, stawali się „coraz mniejsi“ po to, aby On w naszym życiu wzrastał, stawał się coraz bardziej widoczny (J 3:30).

Niniejsza płyta jest rejestracją fragmentów spotkań uwielbienia. Chciałbym, aby ta muzyka była pomocą dla wszystkich, którzy chcą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie.
Wierzę, że po przesłuchaniu tej płyty nikt nie będzie miał wątpliwości KTO jest celem uwielbienia.

Piotr Płecha

WIĘCEJ NIŻ PIEŚŃ

  1.  INTRO (spontaniczna)
  2.  JAK WIELKI JEST BÓG
  3.  BÓG CUDÓW
  4.  NIEPOJĘTY
  5.  JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ
  6.  WIERZĘ
  7.  POWIETRZE
  8.  DLA CIEBIE ŻYJĘ (spontaniczna)
  9.  UKKAŻ MI PANIE OBLICZE TWE
10.  EMMANUEL (spontaniczna)
łączny czas CD 73:48

Duch Święty jest prawdziwym liderem uwielbienia. Od dawna noszę w sercu pragnienie, aby dawać Jemu miejsce po to, aby modlitwa nie była moim dziełem, ale aby On sam we mnie i przeze mnie uwielbiał Ojca i Syna.

Niniejsza płyta jest rejestracją jednego ze spotkań modlitewnych, prowadzonych w poddaniu Duchowi Świętemu. Dobór i aranżacje piosenek tworzone są na żywo, zmieniane i dostosowywane do potrzeb modlitwy. Znane pieśni przechodzą w spontaniczne, tworzone na żywo, bez uprzedniego przygotowania. Pieśni przenikają się z dialogiem ze zgromadzeniem po to, aby spotkanie stało się koncertem chwały dla jedynego Widza i Słuchacza, zasiadającego na tronie.
Chciałbym aby, ta płyta była pomocą dla wszystkich chcących podążać w uwielbieniu za Duchem Świętym.

Piotr Płecha

NOWA PIEŚŃ

1. MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO - 8:33
2. TWOJE SŁOWO - 5:52
3. ZEŚLIJ DESZCZ - 18:42
4. POCHODNIA - 4:17
5. WZNIEŚ WROK - 6:30
6. DZIĘKUJEMY - 4:41
7. WYWYŻSZONY - 10:00
8. GLOSOLALIE - 3:03
9. PROROCTWO - 3:54
łączny czas CD - 65:56

Istnieje wieczna pieśń w niebie. Jest to Nowa Pieśń, ciągle świeża, pełna chwalebnego, spontanicznego uwielbienia dla Boga. Nikt tej pieśni nie potrafi się nauczyć oprócz tych, którzy nie należą do grzechu tego świata i podążają w posłuszeństwie za Barankiem Bożym - Jezusem, dokądkolwiek On idzie (Obj / Ap 14:2-4).

Niniejsza płyta to zapis fragmentów uwielbienia na żywo, zarejestrowanych w latach 2001-2006, w różnych składach zespołów, od bardzo rozbudowanych, aż do solowego. To co łączy te różne fragmenty, to poszukiwanie Nowej Pieśni - próba dołączenia się do wiecznej, Nowej Pieśni w niebie. Jest to wchodzenie w obszar tego, co nieznane, z lękiem w duszy ale odwagą wiary, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego.
Większość piosenek zamieszczonych na płycie to spontaniczne improwizacje, bez żadnego przygotowania muzycznego i tekstowego. Pozostałe zaś są piosenkami już znanymi, ale przechodzącymi w trakcie w zupełnie spontaniczną improwizację.

Pragnę, aby ta płyta była zachętą i inspiracją dla wszystkich tych, którzy chcą śpiewać spontaniczną chwałę dla Boga i podążać w posłuszeństwie za Jezusem dokądkolwiek On idzie, zarówno podczas modlitwy jak i w całym życiu.

Piotr Płecha

PEACE & HOPE (instrumentalna)

„Peace & Hope“ to instrumentalna muzyka pełna pokoju i nadziei - improwizacje na elektrycznym fortepianie, spontanicznie tworzone podczas osobistej modlitwy.
To spokojny akompaniament do osobistego czasu z Bogiem, oraz pomoc dla serc poszukujących odpoczynku w niespokojnym i zabieganym, współczesnym świecie.

  1. PEACE & HOPE 1 - 2:45
  2. PEACE & HOPE 2 - 3:52
  3. PEACE & HOPE 3 - 4:19
  4. PEACE & HOPE 4 - 2:36
  5. PEACE & HOPE 5 - 2:11
  6. PEACE & HOPE 6 - 4:00
  7. PEACE & HOPE 7 - 4:40
  8. PEACE & HOPE 8 - 3:31
  9. PEACE & HOPE 9 - 4:21
10. PEACE & HOPE 10 - 3:39
11. PEACE & HOPE 11 - 5:06
12. PEACE & HOPE 12 - 4:39
13. PEACE & HOPE 13 - 4:38
14. PEACE & HOPE 14 - 2:36
15. PEACE & HOPE 15 - 2:12
łączny czas CD - 55:34

BÓG SIĘ RODZI MOC TRUCHLEJE (kolędy)

  1. WŚRÓD NOCNEJ CISZY - INTRO - 1:03
  2. WŚRÓD NOCNEJ CISZY - 3:38
  3. ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ - 2:54
  4. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM - 2:30
  5. JEZUSA NARODZONEGO - 4:30
  6. MĘDRCY ŚWIATA, MONARCHOWIE - INTRO - 1:39
  7. MĘDRCY ŚWIATA, MONARCHOWIE - 4:06
  8. Z NARODZENIA PANA - 2:47
  9. BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE - 5:09
10. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI - 4:44
11. NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE - 5:54
12. JESTEM TU BY WIELBIĆ - 4:19
13. MIZERNA CICHA STAJENKA LICHA - 4:39
14. TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO (wersja koncertowa) - 2:00
łączny czas CD - 50:33

Znane, wyselekcjonowane pod względem biblijnych treści kolędy, w nowoczesnych aranżacjach muzycznych. Niektóre z utworów mają spontaniczne, improwizowane zakończenia, nadające im specjalny uwielbieniowy lub ewangelizacyjny charakter.

Na wewnętrznej stronie okładki znajduje się ewangelizacyjne przesłanie, sformułowane zrozumiałem językiem, przybliżające prawdziwy sens wcielenia Bożego Syna i inspirujące do refleksji nad życiem.

Znakomity, świąteczny prezent dla każdego.

GOLGOTA (pieśni pasyjne)

1. INTRO - 1:30
2. WISI NA KRZYŻU - 3:24
3. W KRZYŻU CIERPIENIE, W KRZYŻU ZBAWIENIE - 5:21
4. GOLGOTA - 5:49
5. JEZU CHRYSTE PANIE MIŁY - 7:11
6. BĄDŹ MI LITOŚCIW BOŻE NIESKOŃCZONY - 5:50
7. KRÓLA WZNOSZĄ SIĘ RAMIONA - 3:58
8. PONAD - 3:55
9. WIĘZIEŃ - 7:25
łączny czas CD - 44:37

Pascha (dosłownie "przejście") była świętowana przez Żydów na wyraźne wskazanie Boże. Świętowanie to było uobecnieniem przejścia Boga pośród swojego ludu. Oznaczało wyzwolenie z niewoli, której symbolem był Egipt i wejście do wolności ziemi obiecanej. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Kościół kontynuował świętowanie Paschy, które nabrało nowego znaczenia - przejścia z niewoli i śmierci grzechu do życia w wolności dzieci Bożych. Jezus tuż przed śmiercią na krzyżu ogłosił: "Teleo' - Wykonało się!" (J.19:30). Dosłowne znaczenie greckiego słowa "teleo' " znaczy "cały dług został spłacony". Jezus zapłacił swoim życiem za grzech każdego człowieka, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym 6:23). Całym swoim życiem w posłuszeństwie Ojcu i śmiercią na krzyżu wykupił nas z niewoli grzechu, śmierci i szatana. Przez to zaoferował każdemu człowiekowi dar zbawienia, które oznacza nie tylko możliwość przyszłego życia wiecznego w niebie, ale już teraz na ziemi umożliwia każdemu człowiekowi osobistą relację z Bogiem, śmiały przystęp do Niego (Ef 3:12).

Biblijne, greckie słowo "sozo" (zbawienie) dosłownie znaczy uratowanie i uzdrowienie. Jezus ofiarował każdemu człowiekowi zarówno ratunek od wiecznej śmierci w przyszłości, jak też uzdrowienie ducha, duszy, ciała i całego życia ludzkiego już tutaj na ziemi.

Po zmartwychwstaniu Jezus przekazał wszystkim swoim uczniom owoc swojego zwycięstwa jakie odniósł na krzyżu - pokój. Greckie słowo "irene" i hebrajskie "szalom" oznacza wszelką obfitość we wszystkich dziedzinach życia.

Każdy człowiek może sięgnąć po te dary poprzez wiarę, a pierwszy krok ku temu to szczerość przed Bogiem, gdyż Bóg jest blisko wszystkich wzywających Go szczerze (Ps 145:18).

Chciałbym, aby ta płyta stała się pomocą dla wszystkich, którzy jej słuchają.

Piotr Płecha