Przejdź do treści

Home 1

  • MISJA 22:22
  • MISJA 22:22
  • MISJA 22:22
  • MISJA 22:22
  • MISJA 22:22
  • MISJA 22:22
  • MISJA 22:22
PRZEŁOMY DLA BOŻEJ CHWAŁY

MISJA 22:22

Od 2002 r. prowadzimy służbę uwielbienia "MISJA 22:22", która w swym działaniu dąży do przełomów dla objawienia Bożej chwały na ziemi. Posługując promujemy prorocze uwielbienie, akcentując Bożą chwałę, wstawiennictwo i walkę duchową. Prowadzimy zgromadzenie do doświadczenia Bożej obecności, która otwiera na głębokie, duchowe poznanie Boga, niesie ze sobą uwolnienie,  uzdrowienie i skuteczną  przemianę życia. 

AKTUALNE WYDARZENIA

Najbliższe, ogólnopolskie wydarzenia, organizowane przez MISJĘ 22:22.

REJESTRACJA OTWARTA

SZKOŁA DUCHOWEGO ŻYCIA (obóz letni)

SDŻ 2024